JTAG Boundary Scan testna orodja


Testiranje elektronskega vezja

Sodobna elektronska vezja (PCB) nudijo vedno več funkcionalnosti na vedno manjšem prostoru. Taka vezja vsebujejo vedno več komponent, katerih pini so vse težje dostopni za testiranje, včasih pa tudi popolnoma nedostopni z iglicami konvencionalnih IC testerjev. Dostop do testiranca je običajno osnovni problem pri testiranju vezij (Unit Under Test UUT).

Kaj je JTAG-Boundary scan?

JTAG - Boundary Scan (krajše JTAG-BS) je zelo napredna tehnologija testiranja v proizvozvodnji elektronskih vezij, ki odkrije prisotnost in pravilno orientacijo komponent, kratke stike, prekinitve in druge nepravilnosti na sestavljenem tiskanem vezju.

Kakšne napake odkrije JTAG-Boundary scan?

 • nepovezane pine
 • prekinjene povezave
 • kratke stike med pini ali povezavami
 • nepravilne komponente
 • slabo zalotane komponente
 • napačno orientirane komponente
 • slabe komponente

Kako deluje JTAG-Boundary scan?

S pomočjo JTAG-BS testa se na sestavljenem tiskanem vezju (PCB) pretestira pravilnost samega tiskanega vezja, lotanja, prisotnost in orientacijo vseh JTAG-BS kompatibilnih komponent, kot tudi pravilnost delovanja in priključitve drugih vezij, kot so RAMi, FLASHi, MCUji in drugih.

Zakaj uporabjati JTAG-Boundary scan?

 • prihrani čas
 • lahko uporabljamo pri proizvodnji prototipov, majhni in veliki serijski proizvodnji
 • zmanjša čas razvoja izdelka in poveča kvaliteto izdelkov
 • omogoča hitro detekcijo napak in zmanjša čas za odpravo napak

Prednost uporabe JTAG-BS testa!

Implementacija JTAG Boundary Scan (IEEE 1149) testa je zato zelo pomembna pri načrtovanju kompleksnih elektronskih vezij. Če se vključi JTAG-BS test v razvojni proces izdelka, bo testiranje izdelka na voljo že v fazi prototipa, ko niso na voljo še nobeni drugi testi.

Bistvena prednost uporabe JTAG-BS testa pa se pokaže na proizvodnji liniji, saj se lahko delno ali v celoti nadomestijo drage in nepopolne konvencionalne metode testiranja. Proizvodi testirani po JTAG-BS metodi zahtevajo tudi bistveno manj funkcionalnega testiranja. Vse prednosti takšnega testiranja tako skrajšajo čas proizvodnje, ter jo pocenijo. Poleg tega pa JTAG-BS proizvodni test tudi bistveno izboljša kvaliteto izdelkov!

V našem podjetju iz lastnih izkušenj vemo, da je vpeljava JTAG-BS metode testiranja vezij zahteven proces, ki poleg nakupa samih orodij vključuje tudi izobraževanje zaposlenih v razvoju in proizvodnji. Zato vam nudimo celotno podporo, od začetnega svetovanja pri izbiri orodij za JTAG-BS, do integracije le-teh v vaše proizvodne procese. Nudimo vam tudi uporabniško podporo takrat, ko jo potrebujete.

Želim več informacij