Diplomske in magistrske naloge

 

Odprte teme


Globalni čas

V sodobnih vozilih se število procesorskih enot naglo povečuje. Vgrajene so po vsem avtomobilu, od senzorjev na sprednjem odbijaču do zavornega sistema, ki upravlja zavore na zadnjih kolesih avtomobila. Za časovno analizo na mnogih procesorskih enotah je potrebna sinhronizacija vseh orodij, ki analizirajo posamezne enote, žična povezava pa ni vedno mogoča.

Naloga

Razišči tehnike, kako pridobiti t.i. globalni čas na vseh analiziranih sistemih ter analiziraj njihove prednosti in slabosti, v primeru, ko imamo na voljo internetno povezavo in ko te ni na voljo. Za izbrano tehniko pripravi demo aplikacijo na SBC (Raspberry Pi) platformi za oba primera, ko imamo na voljo internetno povezavo in ko te ni voljo.


Oddaljen dostop do testne strojne opreme

Test strojne opreme ali programske aplikacije na licu mesta ni vedno mogoč, zato potrebujemo testno pripravo za oddaljeno testiranje.

Naloga

Razvij napravo, ki se bo povezala preko VPN povezave in združila povezane naprave v interno mrežo.